IZ2FDU    10113.0 SV9/OG55W                   1207z 2017-Feb-28 D I Q G M
EA5DNO    14025.8 9H3DF                     1207z 2017-Feb-28 D I Q G M
RK7C     14025.7 9H3DF     tnx QSO             1207z 2017-Feb-28 D I Q G M
OM3TPN    14025.7 9H3DF     tnh               1207z 2017-Feb-28 D I Q G M
SE2S     18084.1 RN5M/6Y5    TNX QSO 73 DSW         1206z 2017-Feb-28 D I Q G M
RX3XC    14198.0 CP5HK     59 L.P. tnx QSO 73! 100w   1207z 2017-Feb-28 D I Q G M
OH2J     10113.0 SV9/OG55W                   1206z 2017-Feb-28 D I Q G M
EA3EW    21222.0 ZS6CCY                     1206z 2017-Feb-28 D I Q G M
HA6VH    18084.0 RN5M/6Y5                    1206z 2017-Feb-28 D I Q G M
UR5CN    24966.0 A41NN     + TNX 55! GL!          1206z 2017-Feb-28 D I Q G M
G0ORC    24896.0 EA8URT     +                1205z 2017-Feb-28 D I Q G M
IZ3QHB    21270.0 XT2SE     Grazie elvira .... 73      1205z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ6PLE    14248.0 YP1WFF/P    + 74 IREK DZIEKI STEFAN     1205z 2017-Feb-28 D I Q G M
DK1RU    21222.0 ZS6CCY                     1205z 2017-Feb-28 D I Q G M
G4UNB    14220.0 Z61DX     tnx 73             1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
CT2HGJ    21270.0 XT2SE     RST51 Radio3          1205z 2017-Feb-28 D I Q G M
DL4CH    14220.0 Z61DX                     1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
HA1KED    21222.0 ZS6CCY     Tu,Bill             1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
IK1QFP    18084.1 RN5M/6Y5                    1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ6PLE    14218.0 YP1WFF/P    + 74 IREK DZIEKI STEFAN     1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
4O7CW    14019.0 R2017M                     1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
IZ5WTV    18125.0 CT7AEQ     Tnx for the qso Todor 73    1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
S51KD    14025.6 9H3DF     CW               1204z 2017-Feb-28 D I Q G M
SE2S     18075.0 CE2AWW     + TNX QSO 73 GD DX!       1202z 2017-Feb-28 D I Q G M
DL8NBM    14052.0 DR25MDK    Special Call °°°°°°    1203z 2017-Feb-28 D I Q G M
EA5IOM    28432.0 RZ6AQX                     1203z 2017-Feb-28 D I Q G M
M0ODV    14160.0 UI9O      Nikolay...privetstviya sil'n  1203z 2017-Feb-28 D I Q G M
PA2CVD    7141.0 SP5KD/P    SP/FF-0882           1203z 2017-Feb-28 D I Q G M
UY0IF    14025.7 9H3DF     tnh for QSO!-----------------  1201z 2017-Feb-28 D I Q G M
F6AOJ    24966.0 A41NN     +                1202z 2017-Feb-28 D I Q G M
4O7CW    14030.0 EA8URT     +                1202z 2017-Feb-28 D I Q G M
DJ9VS    18106.0 CN8KD     + tnx rtty qso 73        1201z 2017-Feb-28 D I Q G M
OM3TPN    24966.0 A41NN     + tnx qso op.Mohamed      1201z 2017-Feb-28 D I Q G M
F6AOJ    18106.4 CN8KD     + RTTY UP1           1201z 2017-Feb-28 D I Q G M
I4YEL    14208.0 R2DLS                     1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
DM5MU    18075.0 CE2AWW     + tnx simplex         1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
HA6VH    10110.1 UA2FCB                     1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
UR5IRM    18075.0 CE2AWW     + cq fb sig!          1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
YO3JW    14044.0 YP1WFF/P    + wwff yoff-0503        1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
HA8LLK    21222.0 ZS6CCY     tnx Bill.strong         1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
GM3YOR    18078.4 EK4JJ                     1159z 2017-Feb-28 D I Q G M
EA5DNO    18075.0 CE2AWW     +                1200z 2017-Feb-28 D I Q G M
R8DX     10110.1 UA2FCB     TNX!              1159z 2017-Feb-28 D I Q G M
DL8MF    21310.0 YV6YV     + 73 de QRP           1159z 2017-Feb-28 D I Q G M
DO5SJ    21240.0 EA7GX     + tnx73             1159z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ1MNE    7135.0 SP1FM     FF-0177 73 AREK MACIEK DZWIR  1159z 2017-Feb-28 D I Q G M
HF0B     7141.0 SP5KD/P    spff-0882            1158z 2017-Feb-28 D I Q G M
SV9KNN    14248.0 YP1WFF/P    + CQ CQ WFF, TNX QSO 73     1158z 2017-Feb-28 D I Q G M
I7WAN    21270.0 XT2SE     tnx Elvira           1158z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ1MNE    7135.0 SP1FM     FF0177 MACIEK GRZYBOWO     1157z 2017-Feb-28 D I Q G M
F6HTS    21222.0 ZS6CCY     TY WILLIAM 73          1157z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ6PLE    7135.0 SP1FM     FF -0177 73 IREK MACIEK DZWIR  1157z 2017-Feb-28 D I Q G M
HA1KED    24966.0 A41NN     +                1157z 2017-Feb-28 D I Q G M
DO1JTS    21240.0 EA7GX     + tnx              1156z 2017-Feb-28 D I Q G M
M0ODV    21195.0 RZ6AQX     CQ               1156z 2017-Feb-28 D I Q G M
SE2S     21060.0 EA8/DK9TN/P  TNX QSO 73 TO EA8        1155z 2017-Feb-28 D I Q G M
IW9FI    21017.4 4S7VG     tks fer call tu         1156z 2017-Feb-28 D I Q G M
SQ5NWA    10119.6 PA7RA     + CQ              1156z 2017-Feb-28 D I Q G M
TA4AKS    14198.0 CP5HK     up and num please        1155z 2017-Feb-28 D I Q G M
UY7VV    24966.0 A41NN     + tnx QSO            1155z 2017-Feb-28 D I Q G M